Idee ontwikkeling
Op het gebied van idee ontwikkeling bied ik vooral ideeŽn op de drie themaís die mijn motto vormen: persoonlijke groei, samenwerking en het scheppen van een levende aarde. Om een indruk te geven wat je van mij kan verwachten licht ik deze themaís kort toe.


Levende aarde
Ik heb in Midden en Oost Europa en in Nederland aan de ontwikkeling van duurzame landbouw en plattelandsvernieuwing gewerkt. De landbouw is de sector bij uitstek waarin de relatie tussen mens en natuur vorm krijgt. Want boeren hebben veel kennis over de natuur en hoe je daarmee het beste kan omgaan. Ik heb veel gezien dat niet duurzaam is, maar ook dat boeren daarvan leren. Er zijn twee benaderingen in de omgang met de natuur die feitelijk twee verschillende wereldbeelden weerspiegelen. De mainstream benadering ziet de natuur als een machine die je draaiende moet houden. Vervuiling wordt in dat wereldbeeld gezien als een lek in de machine. De boer zal proberen het lek te dichten. Daarnaast staan benaderingen zoals de biologische landbouw waarin de natuur wordt beschouwd als een levend organisme dat in staat is zichzelf vorm te geven en in stand te houden. Vervuiling wordt in dat wereldbeeld gezien als een levend organisme dat overvoerd en in stress is. De boer zal proberen het organisme minder te belasten. Voor de duidelijkheid. Ik heb ervaring met beide benaderingen maar ik heb een duidelijke voorkeur voor de tweede benadering omdat die meer vitaliteit oplevert. Wat ik het liefste wil is dat de benadering van natuur als een levend organisme de mainstream wordt. Daarom draag ik ideeën aan die de brug slaan tussen beide benaderingen.

Samenwerking
De relatie tussen mens en natuur gaat iedereen aan. Dat is te proeven in maatschappelijke debatten over klimaatverandering, koeien in de wei of genetische manipulatie in de landbouw. In 1996 was ik betrokken bij de lobby om genetische manipulatie in de biologische landbouw uit te sluiten, zodat de sector de ruimte hield om zich binnen haar eigen wereldbeeld verder te ontwikkelen. Die lobby kreeg brede steun in de Europese samenleving. Ontwikkeling van biologische landbouw is dus niet alleen het proces van boeren die de knop omzetten. Het is een ontwikkelingsproces van de samenleving als geheel die gaat over wat we samen waardevol vinden. Dat blijkt uiteindelijk uit het koopgedrag van consumenten. Wat ik graag wil is dat consumenten op boerderijen de gelegenheid krijgen om de waarde van een goede relatie met de natuur te ontdekken en zelf te ervaren. Ik draag ideeën aan die de brug slaan tussen mens en natuur, zodat leven op het niveau van hoofd èn hart betekenis krijgt. Mijn werk op dat gebied heeft bijgedragen aan het ontstaan van boerENbuur, een samenwerkingsverband van boerderijen waarbij consumenten betrokken zijn. Zie de website http://www.boerENbuur.nl. Het resultaat van die betrokkenheid is meer welzijn van boeren, buren en beesten en ook meer omzet van biologische producten en andere boerderijproducten.

Persoonlijke groei
Vanuit een biologisch perspectief is de mens zelf een deel van de natuur. Dat mensen samenwerken aan een levende aarde is dus eigenlijk heel natuurlijk. Immers, een weldenkend mens heeft niet de intentie om andere mensen en levende wezens het leven onmogelijk te maken. Dat dit onbedoeld toch gebeurd vraagt om persoonlijke ontwikkeling. Daarmee bedoel ik het proces waardoor je bewuster in het leven gaat staan en verantwoordelijkheid neemt voor je keuzes. De aandachtsgebieden daarbij zijn het denken, het voelen en het doen. Onbedoelde effecten kunnen optreden omdat we niet denken en voelen terwijl dat wel raadzaam is. Veel handelen gaat op de automatische piloot, waarbij je vliegt op voorgeprogrammeerde keuzes. Je hebt een machine aan het stuur waardoor je niet goed kan reageren op wat de omstandigheden van jou als mens vragen. Ik draag ideeën aan waardoor de automatische piloot even uit mag, jezelf het stuur in handen neemt, luistert naar wat er nodig is. een bewuste keuze maakt en doet wat er in je vermogen ligt.

 
>>> Procesbegeleiding