Procesbegeleiding
Op het gebied van procesbegeleiding bied ik veiligheid, uitdaging en bevestiging. Om een indruk te geven wat je van mij kan verwachten licht ik deze woorden kort toe.


Veiligheid

Het is essentieel dat iedereen die deelneemt aan een proces er toe doet. Dat iedereen zich uitgenodigd weet om een inbreng te leveren en dat iedereen zich vrij voelt om zich uit te spreken of uit te drukken op zijn of haar eigen manier.

Uitdaging
Elk ontwikkelingsproces draait om een centraal vraagstuk die mensen samenbrengt en waarmee ze aan de slag gaan. Ik begeleid ontwikkelingsprocessen die zich kenmerken doordat de uitkomst vooraf onbekend is. Ik maak daarbij gebruik van de procesagenda die door het NPI in Zeist is ontwikkeld. De procesagenda biedt de opdrachtnemers de bakens om voortdurend bij te kunnen sturen. Zoals de bemanning van een zeilbootje op woelig water voortdurend speelt met het roer, grootzeil en fokzeil. Zo spelen netwerken in een ontwikkelingsproces met het leidbeeld (waarom je vaart), doelen (koers), beleid (spelregels), organisatie (rollen en taken), tijd (mijlpalen), middelen (geld en menskracht).

Bevestiging
Gaandeweg het proces is het belangrijk om regelmatig te bevestigen dat we individueel en gezamenlijk nog op koers liggen richting het doel dat we voor ogen hebben. Zodat we allemaal aankomen en ons ook allemaal gekend weten in wie we zijn, en in de bijdrage die we hebben geleverd en in wat we onderweg hebben geleerd.

<<< Idee ontwikkeling
>>> Productontwikkeling