Vanuit persoonlijk groei samenwerken aan een levende aarde

Mijn missie spiegelt de definitie van cocreatie zoals Anne Stijkel die heeft gedefinieerd: het beste van jezelf delen met anderen voor het hogere doel.

Wat is het beste van mezelf? Voor mij betekent dat zelfbewustzijnsonderzoek, en uiteindelijk, trouw zijn aan het beste wat ik te bieden heb. Dus aan mijn unieke talenten. Mijn binnenste buiten. In het proces naar binnen, beweeg ik mij door alle lagen heen: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Ik leer mezelf steeds beter kennen. Wat ik in de wereld creëer is een spiegel van mijn binnenste en mijn zuivere of onzuivere intenties.

Delen met anderen? Voor mij betekent dat deel uitmaken van een gemeenschap, waarbinnen ik mag schitteren. Die mij uitnodigt, uitdaagt en bevestigt. Sinds 2004 woon ik, in de wijk EVA-Lanxmeer en in die wijk heb ik veel mogen cocreëren. Ik heb mogen bijdragen aan de ontwikkeling van de stadsboerderij Caetshage, de gezamenlijke tuin van onze hof, Energiebedrijf Thermo Bello, twee C4Real Festivals, het bestuur van de Bewonersvereniging EVA-Lanxmeer (BEL) en de wijkraad, de website van de wijk, een zonnepark en laadplein, en elektrische deelmobiliteit. Ik verzorg ook rondleidingen in en presentaties over de wijk EVA-Lanxmeer voor groepen uit binnen- en buitenland.

Na 7 jaar focus op de wijk EVA-Lanxmeer, ben ik mijn horizon weer gaan verbreden, en raakte ik betrokken bij nieuwe gemeenschappen. Ik heb impulsen gegeven aan de leefbaarheid van de stad Culemborg met Cocreatie Culemborg, een biomassa waardeketen, Vrijstad Energie, Warmtekeuze Culemborg en Vrijstad Windwinning.

In de provincie Gelderland ben ik betrokken geraakt bij de oprichting en ontwikkeling van verschillende energie coöperaties, Energie Samen Rivierenland, de Vereniging Energie Coöperaties Gelderland en CoöperatieAuto.

Landelijk heb ik mee vorm mogen geven aan e-Decentraal, Hier Opgewekt. ODE Decentraal, NVDE, en Buurtwarmte onder Energie Samen.
Oppervlakkig gezien lijkt ‘de levende aarde’ voor mij helemaal te draaien om de zevende Sustainable Development Goal: betaalbare en hernieuwbare energie. Een laagje dieper gaat het mij erom burgers in staat te stellen om een volwaardige rol te spelen in de energietransitie, door het opbouwen van krachtige organisaties, die een gelijkwaardige partner zijn van overheden en marktpartijen. Nog een laagje dieper gaat het mij erom dat primaire levensbehoeften van mensen weer in hun eigen invloedsfeer komen, en dat ze betekenisvol en zinvol worden. Mijn visie is dat veel mensen zo vervreemd zijn geraakt van de verschillende ‘productieprocessen’, dat ze zich er niet meer mee kunnen verbinden. Mij gaat het ten diepste om zingevingsprocessen: van Vervreemding naar Verbinding, van Onmacht naar Kracht, van Pijn naar Passie.

Website links:
https://www.cocreatie.nl
https://www.eva-lanxmeer.nl
https://www.caetshage.nl
https://www.thermobello.nl
https://www.hieropgewekt.nl
https://www.vrijstadenergie.nl
https://windwinningculemborg.nl
https://energiesamen.nu/buurtwarmte/
https://energiesamenrivierenland.nl
https://www.vecg.nl
http://www.nvde.nl
https://www.cooperatieauto.nl